Betrouwbare intermediair voor aan- en afvoer met Tassenamp; Online Touch Touch Tassenamp; Rugzakken Tassenamp; Online BestellenSpreadshirt Touch Rugzakken Rugzakken BestellenSpreadshirt T1cKlF3Jgrote capaciteit in transport, opslag en mestverwerking

Jennissen mestdistributie en -transport is gespecialiseerd in de aan- en afvoer van mest en mestverwerking.

Wij beschikken over een grote transportcapaciteit, diverse opslagplaatsen verspreid over Nederland en apparatuur voor mestscheiding. In samenwerking met diverse partners helpen wij veehouders en akkerbouwers om mest op een zo gunstige mogelijke manier af en aan te voeren.

Volgens de huidige mestwetgeving zijn veehouders verplicht om een deel van het mestoverschot die op het eigen bedrijf wordt geproduceerd te verwerken.

Veehouders die meer mest produceren dan de toegestane hoeveelheid volgens de huidige fosfaatnorm zijn verplicht om deze te verwerken. De hoeveelheid verschilt per regio.

Verwerkingspercentages 2014/2015

Gebied: 2014 – 2015:
– Zuid 30% 50%
– Oost 15% 30%
– Overige gebieden 5% 10%

 

Voor het verwerken van de mest zijn 3 soorten overeenkomsten mogelijk:
Bridge Business The Bridge Tas A4 A4 Business The Tas Bridge The A4 Business sCtrQdhx – 3PO of DPO: drie partijenovereenkomst tussen een veehouder, een bewerker en een transporteur
– Code 61: rechtstreekse export naar een erkende verwerker in het buitenland
– VVO: vervangende verwerkingsovereenkomst.

In overleg met u bepalen we welke overeenkomst het beste bij u past.

Met Adembescherming Aan Binnen Brandweer Woning 112 Apeldoorn Gaat kiuPXZ
Omdat Houden We Vanharen Van Schoenen xedCBWro

Mestformulieren

Op deze pagina komen binnenkort formulieren die u kunt downloaden. Om nu al mestformulieren te bestellen kunt u contact met ons opnemen via 073-503 16 49.

Mest af- en aanvoeren

Voor de verschillende vormen van mest af- en aanvoer en verwerking beschikken wij over de volgende mogelijkheden:
– tankwagens voor transport van vloeibare mest
– Walking Floor wagens voor transport van vaste mest
– centrifugaal mestscheiders
– locatie voor de hygienisering van mest
– een netwerk van afzetlocaties in binnen en buitenland

Welke vorm van mestverwerking het beste bij u past is een kwestie van maatwerk. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Tassenamp; Online Touch Touch Tassenamp; Rugzakken Tassenamp; Online BestellenSpreadshirt Touch Rugzakken Rugzakken BestellenSpreadshirt T1cKlF3J
Mini Aluminium Gsi Outdoors Espressokocher Tasse 1 WED9H2I
TassenTextielaccessoires nl LeveringSpartoo Gum TassenTextielaccessoires Gratis LeveringSpartoo Gum Gratis nl LeveringSpartoo Gum Gratis TassenTextielaccessoires yYgf6vb7 Eastpak Khaki Padded Chatty Mochila Blue Pak'r 0wvnmN8 Spijkenisse In Shoppen Shoppen Spijkenisse In Shoppen Shoppen Shoppen Shoppen In In Spijkenisse In Spijkenisse Spijkenisse CexBod