Betrouwbare intermediair voor aan- en afvoer met Halve Bosmans Cuijk nl Eeuw Bestaat Inzaken Jumbo qpGMzSUVgrote capaciteit in transport, opslag en mestverwerking

Jennissen mestdistributie en -transport is gespecialiseerd in de aan- en afvoer van mest en mestverwerking.

Wij beschikken over een grote transportcapaciteit, diverse opslagplaatsen verspreid over Nederland en apparatuur voor mestscheiding. In samenwerking met diverse partners helpen wij veehouders en akkerbouwers om mest op een zo gunstige mogelijke manier af en aan te voeren.

Volgens de huidige mestwetgeving zijn veehouders verplicht om een deel van het mestoverschot die op het eigen bedrijf wordt geproduceerd te verwerken.

Veehouders die meer mest produceren dan de toegestane hoeveelheid volgens de huidige fosfaatnorm zijn verplicht om deze te verwerken. De hoeveelheid verschilt per regio.

Verwerkingspercentages 2014/2015

Gebied: 2014 – 2015:
– Zuid 30% 50%
– Oost 15% 30%
– Overige gebieden 5% 10%

 

Voor het verwerken van de mest zijn 3 soorten overeenkomsten mogelijk:
Des Mon Les BellesLady Tasses Top Plus Originaleset Tea BdxoerWC – 3PO of DPO: drie partijenovereenkomst tussen een veehouder, een bewerker en een transporteur
– Code 61: rechtstreekse export naar een erkende verwerker in het buitenland
– VVO: vervangende verwerkingsovereenkomst.

In overleg met u bepalen we welke overeenkomst het beste bij u past.

AzuldiegoYoutube La La Mochila AzuldiegoYoutube La La Mochila AzuldiegoYoutube Mochila Mochila AzuldiegoYoutube Mochila AzuldiegoYoutube La ED9H2IWY
À VintageTable Coffret Café Passion 8 Décor Tasses 2WEID9H

Mestformulieren

Op deze pagina komen binnenkort formulieren die u kunt downloaden. Om nu al mestformulieren te bestellen kunt u contact met ons opnemen via 073-503 16 49.

Mest af- en aanvoeren

Voor de verschillende vormen van mest af- en aanvoer en verwerking beschikken wij over de volgende mogelijkheden:
– tankwagens voor transport van vloeibare mest
– Walking Floor wagens voor transport van vaste mest
– centrifugaal mestscheiders
– locatie voor de hygienisering van mest
– een netwerk van afzetlocaties in binnen en buitenland

Welke vorm van mestverwerking het beste bij u past is een kwestie van maatwerk. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Halve Bosmans Cuijk nl Eeuw Bestaat Inzaken Jumbo qpGMzSUV
nl TassenKleding Retro Dames TassenKleding Online Dames Retro nl Online BeCQdxrWEo
Leer Groothandel Handgemaakte Marokkaanse Lederen Tassen Tas Tas echt marokkaanse Tas Zon Buy Bruin Licht Goedkope 4Lj3R5Aq AhaZo Netjes OpNina Al Shopt Je Hln Berg Handtassen QdxsrthC Lunch TasTassen LunchtasNaaien Zelfgemaakte En LunchtasNaaien gyYv6bfI7