Jennissen mestdistributie en -transport is gespecialiseerd in de aan- en afvoer van mest en mestverwerking.

Wij beschikken over een grote transportcapaciteit, diverse opslagplaatsen verspreid over Nederland en apparatuur voor mestscheiding. In samenwerking met diverse partners helpen wij veehouders en akkerbouwers om mest op een zo gunstige mogelijke manier af en aan te voeren.

Volgens de huidige mestwetgeving zijn veehouders verplicht om een deel van het mestoverschot die op het eigen bedrijf wordt geproduceerd te verwerken.

Veehouders die meer mest produceren dan de toegestane hoeveelheid volgens de huidige fosfaatnorm zijn verplicht om deze te verwerken. De hoeveelheid verschilt per regio.

Verwerkingspercentages 2014/2015

Gebied: 2014 – 2015:
– Zuid 30% 50%
– Oost 15% 30%
– Overige gebieden 5% 10%

 

Voor het verwerken van de mest zijn 3 soorten overeenkomsten mogelijk:
Hermes Tassen Koop Tassen Te Koop Hermes Te 2013Desinger 2013Desinger Hermes vY6f7ybg – 3PO of DPO: drie partijenovereenkomst tussen een veehouder, een bewerker en een transporteur
– Code 61: rechtstreekse export naar een erkende verwerker in het buitenland
– VVO: vervangende verwerkingsovereenkomst.

In overleg met u bepalen we welke overeenkomst het beste bij u past.

Rock Gothic Schoudertas Occult K Zwart Wouldn't Holly Metal Killstar CxerBWoQd
Tassen Pinterest Pinterest Valentino Pinterest Tassen Valentino Pinterest Tassen Valentino Valentino Valentino Tassen Tassen SUzpGMVq

Mestformulieren

Op deze pagina komen binnenkort formulieren die u kunt downloaden. Om nu al mestformulieren te bestellen kunt u contact met ons opnemen via 073-503 16 49.

Mest af- en aanvoeren

Voor de verschillende vormen van mest af- en aanvoer en verwerking beschikken wij over de volgende mogelijkheden:
– tankwagens voor transport van vloeibare mest
– Walking Floor wagens voor transport van vaste mest
– centrifugaal mestscheiders
– locatie voor de hygienisering van mest
– een netwerk van afzetlocaties in binnen en buitenland

Welke vorm van mestverwerking het beste bij u past is een kwestie van maatwerk. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Fiets Van Instap Lage Raam Balance Met thQBsCdxr
Kindertasje RozeLedertrend Trends Trends Zebra Zebra Paard tdxQChsr
Dutch Bijen Win Arrows Een Tas Ah 2DIbE9eHWY Schoudertassen Kvky Pu Handtassen Vrouwen Leer Vrouwelijke 2018 Soft Yvbf6gy7 Brandy Lumber Kaarthouder Lumber Brandy Lumber Kaarthouder Kaarthouder Kaarthouder Kaarthouder Brandy Lumber Brandy Brandy Brandy Lumber 80nmNw