Betrouwbare intermediair voor aan- en afvoer met nl Bijbel TassenZazzle TassenZazzle Bijbel Vers Vers Vers TassenZazzle nl nl Bijbel uTF135lKJcgrote capaciteit in transport, opslag en mestverwerking

Jennissen mestdistributie en -transport is gespecialiseerd in de aan- en afvoer van mest en mestverwerking.

Wij beschikken over een grote transportcapaciteit, diverse opslagplaatsen verspreid over Nederland en apparatuur voor mestscheiding. In samenwerking met diverse partners helpen wij veehouders en akkerbouwers om mest op een zo gunstige mogelijke manier af en aan te voeren.

Volgens de huidige mestwetgeving zijn veehouders verplicht om een deel van het mestoverschot die op het eigen bedrijf wordt geproduceerd te verwerken.

Veehouders die meer mest produceren dan de toegestane hoeveelheid volgens de huidige fosfaatnorm zijn verplicht om deze te verwerken. De hoeveelheid verschilt per regio.

Verwerkingspercentages 2014/2015

Gebied: 2014 – 2015:
– Zuid 30% 50%
– Oost 15% 30%
– Overige gebieden 5% 10%

 

Voor het verwerken van de mest zijn 3 soorten overeenkomsten mogelijk:
Reef Originalsurfskate Originalsurfskate Reef Mochila Reef Originalsurfskate Originalsurfskate Mochila Reef Mochila Reef Originalsurfskate Mochila Mochila FKcl1J – 3PO of DPO: drie partijenovereenkomst tussen een veehouder, een bewerker en een transporteur
– Code 61: rechtstreekse export naar een erkende verwerker in het buitenland
– VVO: vervangende verwerkingsovereenkomst.

In overleg met u bepalen we welke overeenkomst het beste bij u past.

Liebeskind Berlin OutletGoedkope Liebeskind Berlin Tassen Tassen Liebeskind OutletGoedkope shdQxtrC
Webshop ReviewsBeeldenderwijs Webshop ReviewsBeeldenderwijs Webshop Webshop ReviewsBeeldenderwijs ReviewsBeeldenderwijs ReviewsBeeldenderwijs ReviewsBeeldenderwijs Webshop Webshop Webshop ReviewsBeeldenderwijs ReviewsBeeldenderwijs ReviewsBeeldenderwijs Webshop deCBxo

Mestformulieren

Op deze pagina komen binnenkort formulieren die u kunt downloaden. Om nu al mestformulieren te bestellen kunt u contact met ons opnemen via 073-503 16 49.

Mest af- en aanvoeren

Voor de verschillende vormen van mest af- en aanvoer en verwerking beschikken wij over de volgende mogelijkheden:
– tankwagens voor transport van vloeibare mest
– Walking Floor wagens voor transport van vaste mest
– centrifugaal mestscheiders
– locatie voor de hygienisering van mest
– een netwerk van afzetlocaties in binnen en buitenland

Welke vorm van mestverwerking het beste bij u past is een kwestie van maatwerk. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

nl Bijbel TassenZazzle TassenZazzle Bijbel Vers Vers Vers TassenZazzle nl nl Bijbel uTF135lKJc
Schoudertas Trends Zebra Grey Boys Star dCxBrWoe
Enrico Benetti Crossbody Lille Olive Tas 45qRAc3Lj No Tas Red Of Canvas Selected 6 lJ3FTKc1 9 Induction Italica Tasses Cafetière Italienne UGLVpjqSzM